Algemene voorwaarden

Om u een optimale service te kunnen verlenen vinden wij het belangrijk dat omtrent de inname en verkoop van de door u aangeboden artikelen goede en duidelijke regels zijn gesteld. Door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen. Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk vermelden. Hieronder vindt u onze spelregels.

1. Aanbieden van kleding

a. Wij nemen alleen kleding in welke heel, schoon (recentelijk gewassen), zo nodig gestreken en eigentijds is.

b. Wij nemen Uw kleding aan op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Woensdag géén inname. Kunt u niet binnen deze tijden langs komen dan kunt u altijd bellen voor een afspraak. Bij grote hoeveelheden kan de kleding in overleg binnen de regio Amsterdam bij u opgehaald worden.

c. Bij inname geeft u aan of de niet verkochte kleding door u binnen de gestelde termijn word opgehaald, of door ons ter beschikking van een goed doel gesteld word (zie “Stichting Faith”   www.faith-help.com).

d. Wij nemen géén kleding in van:  HEMA, C&A, H&M, Vera Mode, Mango, Only en vergelijkbare merken.

2. Prijsbepaling

a. Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop van uw ingebrachte artikelen. Hiervoor berekenen wij een provisiebedrag van 56% van de verkoopprijs (inclusief 21% btw).

b. Wanneer het artikel verkocht is, ontvangt u netto 44% van de verkoopprijs.

c. Wij bepalen, eventueel in overleg, de prijs van het artikel.

d. Wij behouden ons het recht voor om de verkoopprijzen te verhogen c.q. te verlagen.

e. Tegoeden die na 2 jaar niet zijn opgehaald vervallen aan de winkel.

3. Verantwoording

a. Wij besteden de grootste zorg aan uw artikelen. Uw kleding hangt hier echter op eigen risico. Zoekgeraakte of gestolen artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove nalatigheid onzerzijds betreft.

Privacy beleid

Verantwoordelijke
Mooi 2eHands Kleding is verantwoordelijke voor de verwerking van u gegevens en voor uw vragen over gegevensbescherming.
U persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de richtlijnen van de gegevensbeschermingswetgeving van de E.U.

Verzameling, verwerking en toestemming
De toestemming voor de gegevensverwerking verleent u automatisch door u gegevens op te geven bij het aanmaken van u klantnummer.
Wij slaan deze gegevens op, zolang het noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Doel en gebruik van gegevens
Mooi 2eHands Kleding zal u persoonsgegevens verwerken voor het doeleinde u te kunnen informeren over de door u ingenomen artikelen waarvoor wij bemiddelen, en vragen die hieruit kunnen volgen. Een verleende toestemming kan te allen tijde worden herroepen.  U persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Omgang met uw gegevens bij opzegging of beëindiging
Bij opzegging of beëindiging worden uw gegevens verwijderd.

Uw rechten
Mooi 2eHands Kleding geeft u op aanvraag graag informatie over de door u opgeslagen gegevens. U kunt u vraag sturen aan mooi2hk@kpnmail.nl